Co nabízíme

  • zpracování tiskových zpráv, letáků, propagačních listů, katalogů, brožur, výročních zpráv atd.
  • tvorbu firemního tisku, publikací o firmě, reklamních sloganů, rozhlasových spotů
  • komunikaci s médii, cílené mediální kampaně
  • optimální řešení krizových situací (krizová komunikace)
  • přípravu stěžejních projevů a proslovů
  • úpravu a korektury textů
  • PR články, inzerci v médiích
  • přípravu a moderování akcí
  • vytvoření jednotného vizuálního stylu společnosti – grafický manuál firmy